Ed

Blåsippor. Foto: Länsstyrelsen

Vackert närströvområde

Det vanligaste namnet på detta lilla naturreservat mitt inne i Ed är Skansen, efter den lilla befästning som ligger strax utanför naturreservatet. Skansen är en lummig lövskogsbevuxen ravin i sluttningen ner mot Stora Le. Sluttningen är en del av en ändmorän från senaste istiden. En naturstig leder genom området.

Artrik lövskog

Skogen domineras av ek och är därmed länets nordligaste ekskog. Här finns också mycket hasselbuskar. Lundväxter som blåsippa, ormrot och trolldruva trivs i lövrädens skugga. På de torrare platåerna växer blåbär och liljekonvalj samt fibblor, gökärt och skogsnäva. I sluttningar och ravinens botten finns många olika ormbunkar, som till exempel strutbräken, majbräken, hultbräken och ekbräken. Fåglar du kan få se är grönsångare och svarthätta.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet  men tänk på att det inte är tillåtet att

  • ta bort eller på annat sätt skada växter,
  • skada eller döda däggdjur och fåglar inom området samt att förstöra deras bon eller ägg.

Fakta

Bildat: 1963
Areal: Ca 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

En gångväg från Eds samhälle leder till naturreservatet.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.