Borgelemossarna

Orört våtmarksområde med rikt fågelliv

Borgelemossarna ligger i Dals-Eds kommun, i västra Dalsland. Naturreservatet är högt beläget, på 200–215 meter över havet. Det största värdet med Borgelemossen och angränsande mossar är kombinationen av hydrologiskt opåverkad myrmark, den sammanlagda våtmarksarealen, äldre orörda barrnaturskogar och det rika fågellivet. Här finns en påtaglig känsla av vildmark.

Rikt växt- och djurliv

Borgelemossen har ett varierat växt- och djurliv. Förutom typiska arter för myrmark i regionen finns inslag av västliga arter som till exempel klockljung, myrlilja och hedsäv samt nordliga arter som dvärgbjörk.

Tjäder- och orrspel förekommer och både trana och ljungpipare häckar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Borgelemossarna men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra fordon
  • göra upp eld; förbudet avser inte användning av stormkök eller motsvarande
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag för bär och matsvamp
  • medföra ej kopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt vid jakt) eller annat lösgående husdjur
  • utan tillstånd från länsstyrelsen sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • utan tillstånd från länsstyrelsen anordna orienteringskontroller eller snitsla/markera spår

Fakta

Bildat: 2004
Areal: Ca 598 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet är tillgängligt via vägen mot Klevmarken.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.