Bokullen

Bokullenredigerad.jpg

Naturskog i Dalsland

Bokullen kan betecknas som ett stort och lite påverkat skogsområde av ovanligt slag vid sjön Stora Les västra strand i Dals-Eds kommun. Området är ett av de få större kvarvarande exemplen på de naturskogar som ursprungligen fanns i nordvästligaste Dalsland.

Värdefull lavflora

Den skog som finns på Bokullen har en i dag allt ovanligare sammansättning av äldre skog med ett stundtals rikt inslag av lövträd som asp, björk, al, sälg och rönn samt riklig mängd död och döende ved. Åldern på skogen är drygt 100 år. Området har en mycket värdefull lavflora med många hotade arter. Sammansättningen av både nordliga och västliga oceaniska lavarter är också intressant.

Sannolikt finns här också hotade insekter tack vare rikedomen på död ved. Många fågelarter är i sin tur beroende av insekterna för sin föda.

Det finns inga anordningar för besökande i området, men att fritt ströva i ett vackert landskapsavsnitt som Bokullen har många fördelar.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Bokullens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motorfordon, rida eller cykla,
  • ställa upp husvagn, tälta, elda eller sätta upp vindskydd
  • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar
  • samla vedlevande insekter
  • plocka eller samla in växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
  • medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur utom i samband med jakt
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  • anordna orienteringskontroller eller snitsla spår

Fakta

Bildat: 1999
Areal: Ca 122 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Dals-Ed

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Bokullen ligger norr om Rävmarken väster om Stora Le.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.