Tranhult

Tranhultredigerad.jpg

Dalgång med rik flora

Tranhult ligger längs stranden av Viskan. Här sträcker sig en lövskogsbevuxen bergbrant ut sig i ett naturskönt odlingslandskap.

När havet nådde som högst efter inlandsisens avsmältning var Viskadalen en smal fjord. Dalgången vid Tranhult är den innersta delen av denna fornfjord. De forna fjordbotten-sedimenten och rasmaterialet från bergbranten har skapat god jordmån för en artrik lundflora. Lind, ek, ask och alm växer här omgärdade av ymniga hasselbuskage.

Örtfloran är rik. Här finner du vippärt, skogsbingel och underviol. Strutbräken, en ormbunke som lätt känns igen på de stora strutformiga bladrosetterna, växer liksom springkorn i stor mängd. Andra arter som du kan finna är trollsmultron, rödkörvel och rosenglim.

För besökare i naturreservatet har en mindre stigslinga anlagts. Området är av särskilt intresse för botanister.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Tranhults naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • göra upp eld,
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
  • samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för matsvamp samt gräva upp kärlväxter,
  • skada eller göra åverkan på levande träd och buskar,
  • plantera ut växt- eller djurart,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1984, nytt beslut 2014
Areal: 3 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Tranhult ligger mellan Viskafors och Seglora, inte långt från Viskadalens folkhögskola. Här finns parkering och informationstavla.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.