Sundholmen

Gammal borgruin där fladdermöss trivs

Vid västra stranden av sjön Tolken ligger det natursköna och historiskt intressanta naturreservatet Sundholmen, som omfattar både ön Holmen och Hägnagärdet.

På ön finns lämningar av en gammal borg med anor från 1400-talet. Under anläggningens glansperiod ägdes borgen av greveätten Brahe. Den förföll alltmer under 1600-talet efter att ha dragits in till kronan. Sitt slutliga öde fick borgen 1706, då den brann ner i samband med ett åskväder. Någon ny anläggning byggdes aldrig på ön. En ny manbyggnad uppfördes istället på fastlandet mitt emot ruinen.

Sundholmen. Foto: Peter Post.

Rikt växt- och djurliv

Den näringskrävande växtligheten gynnas av rörligt markvatten och av berggrunden som innehåller järngnejs med innehåll av magnetit. Vid Hägnagärdet finns bokskog, blandlövskog och vid stranden en ekhage. Några mindre inägor med torrängsflora sköts genom slåtter. Fågellivet domineras av lövskogsgynnade arter som svarthätta, flugsnappare och nötväcka. Ibland ses nötkråka och vid sjön häckar bl.a. knipa, storskrake och storlom. Slottsruinen på Sundholmen har stor betydelse för flera fladdermusarter. Sommartid övernattar ett stort antal vattenfladdermöss i källarvalven och dvärgfladdermöss i sprickor i muren. Också hundratals nordiska fladdermöss och långörade fladdermöss övervintrar här.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Sundholmens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och parkeringsplatser
  • ställa upp husvagn, campingbil eller släpfordon över natt
  • medföra ej kopplad hund
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
  • göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats
  • tälta annat än högst en natt på särskilt anvisad plats
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka eller gräva upp blommor, ris, mossor eller lavar.

Fakta

Bildat: 1988
Areal: 20 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Sundholmen ligger nära Äspered, vid sjön Tolken, mellan Borås och Ulricehamn. Den enskilda bygdevägen mellan Vatuna och Gullestorp passerar genom Hägnagärdet, där parkeringsplats finns invid vägen.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.