Rya åsar

Rya åsar. Foto: Dag Ekelund.

Lummiga lövskogar

Rya åsar ligger i anslutning till Borås stad. Reservatet utgörs av ett varierat landskap med lövskog, barrskog och kulturmarker.

Eken är Rya åsars karaktärsträd. Ekskogen är relativt likåldrig och riktigt gamla träd saknas. Förutsättningar finns för att jätteekar kan utvecklas på sikt.

I lövskogen finns också frodiga lundar med rik flora, sällsynta mossor och snäckor. Andra värdefulla naturtyper är hasselskog, alkärr och lindskog.

Hasselmusen finns i reservatet. Den bygger bon i täta buskar. I lövskogen finns ett mycket rikt fågelliv, med nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka.

Granskogarna är ganska gamla men är i allmänhet artfattiga. Den mest värdefulla skogen är en sumpskog, med bl.a. dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd.

I reservatet finns också många kulturspår. Lämningar efter bebyggelse, röjningsrösen, äldre åkermark och stenmurar finns på flera ställen. Vid Ryssby och Ramshulan finns välbevarade öppna inägomarker med askängar, stenmurar, öppna åkrar och hagmarker.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Rya åsar men tänk på att det inte är tillåtet att

  • skada levande eller döda stående träd eller buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter, skada berghällar, block eller klippor,
  • göra upp eld på annan än av kommunen särskilt anvisad plats,
  • tälta eller ställa upp husvagn,
  • rida eller cykla utanför stigar och leder,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tippa trädgårdsavfall,
  • anbringa skylt, affisch, orienteringskontroll, måltavla eller därmed jämförlig anordning,
  • anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller annan idrottstävling.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: Cirka 560 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås kommun
Kommun: Borås 

Rya åsar är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Rya åsar ligger i direkt anslutning till Borås Stad och nås t.ex. från Hestra eller Ryda.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg.
Gullpudra. Foto: Ulrika Sjöberg.

 Mer om Rya åsar

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.