Rölle

Rolle_Maria_Johansson_forminsk.JPG

Odlingslandskap med rik flora

Vid Rölle finns ett mycket vackert och småskaligt odlingslandskap, med slåtterängar, små åkertegar och hagmarker. Markerna sköts fortfarande, vilket ger en bild av hur det en gång sett ut längs hela dalgången. De öppna markerna bryts av lövskog med ask, al, björk och alm. Här växer lundstjärnblomma, hässleklocka, tandrot och gulsippa. Det finns också ett stort och kraftigt hässle - en hasselskog - i en sluttning med mycket stenblock. På våren täcks marken under hasselbuskarna av en praktfull blomstermatta av vitsippa, blåsippa, gulsippa, vårlök och underviol. I området finns också den ovanliga späda ögontrösten, som till skillnad från sina släktingar blommar på försommaren.

En parkeringsplats för fem personbilar finns samt en informationstavla. Flera stigar genomkorsar området.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Rölle naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada träd och buskar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • göra upp eld,
  • rida,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1982
Areal: 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Rölle ligger norr om Dannike, öster om Borås. Tag vägen mot Äspered från vägen Borås-Hulu.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.