Mölarp

Mölarps kvarn. Foto: Thomas Carlen.
Rik växtlighet, spår från istiden och spännande historiska miljöer. Mölarps hage är ett populärt naturreservat att besöka.

Markerade stigar binder samman Mölarps ö med de geologiskt intressanta Gingri lider och det angränsande naturreservatet Kröklings hage. Mölarps kvarn har restaurerats och är öppen för besökare.

Rik flora och fågelliv

Mölarps ö ligger i Viskan. På ön finns en intressant växtlighet med backruta, vårfingerört, gullviva och backtimjan. Mest iögonfallande är dock silvertistelns decimeterstora blomkorgar. Normalt förekommer arten på ängar och betesmarker i Alperna och har troligen kommit med av misstag med andra frön.

Större delen av Mölarps ö är slåtteräng, men här finns också lövskog med bland annat brakved, rönn och ask. På marken växer storrams och skogsbingel. Knutna till Viskans rinnande vatten finns arter som öring, strömstare och forsärla. Vissa år gästar även kungsfiskaren Mölarp. 

Utnyttjat under lång tid

De många fornlämningarna vittnar om att området varit viktigt för människor under lång tid. Bland annat finns här gravfält med domarringar och en hällkista, den så kallade kungagraven. I bäckravinen sydost om Trolltjärn finns en offerkälla där man gjort myntfynd. De äldsta var från 1898.

Namnet Mölarp antyder att här har malts mjöl. Namnet går att spåra ända till år 1540. Mölarps kvarn är inte den enda utmed ån. Mellan Gingri och Öresjö faller Viskan drygt 35 meter. Kring Mölarp låg tre kvarnar, ett par sågverk, snickerifabrik, svarveri, ledstångsfabrik, spånhyvel, vadmalsstamp, spinneri, mejeri och potatisstamp. Även ett äldre kraftverk finns i området. Inget av dessa är idag igång.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Mölarps naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • rida,
  • medföra okopplad hund,
  • göra upp eld annat än på av naturvårdsförvaltaren anvisad plats,
  • anordna motortävling, skyttetävling eller orienteringstävling,
  • plocka eller gräva upp växter.

Förbuden 1-4 gäller ej för särskilt anvisade och iordningsställda platser inom naturreservatet.

Fakta

Bildat: 1990
Areal: 66 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet är beläget utmed Viskan invid länsväg 42, strax sydväst om Fristad en dryg mil norr om Borås.

Reservatsbroschyr

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Forsärla. Foto: Kent-Ove Hvass
Forsärla. Foto: Kent-Ove Hvass.