Lindåsabäcken

Lindåsabäcken. Foto: Dag Ekelund.

Flodpärlmusslans förlovade land

I Naturreservatet Lindåsabäcken finns cirka 10 000 - 20 000 flodpärlmusslor. Det är troligen mer än hälften av alla musslor i hela Häggåns avrinningsområde. Det som gör Lindåsabäcken så unik är att musslorna lyckas föröka sig här. I Lindåsabäcken finns förutom flodpärlmusslorna sällsynta snäckor, dag- och bäcksländor. I nedströms liggande Kovraån, Lillån och Häggån har det påträffats fler ovanliga arter.

Hoten mot flodpärlmusslan

Det går att dela in hoten i två kategorier - pärlfångst och miljökrav. Hur pärlfisket har bedrivits genom tiderna har varierat.

Flodpärlmusslan fridlystes 1994

Flodpärlmusslan har höga krav på sin livsmiljö. Vattnet måste vara strömmande, klart, kalkfattigt och syrerikt. Vattnet får inte vara försurat eller ha för höga halter av näringsämnen. Bäcken skall helst ha sand-, grus- och stenbotten och vara beskuggad. Det måste finnas öring eller lax.

Flodpärlmusslans liv

När musslorna är 15-20 år gamla blir de könsmogna. Hanarna släpper ut spermier i vattnet som honorna får i sig när de filtrerar vattnet. Efter 5 veckor har de befruktade äggen utvecklats till larver, glochidier, som honan släpper ut i vattnet. Larverna försöker nu hitta en öring eller lax för att kunna haka fast på deras gälar. Larven lever som parasit på fisken ungefär 10 månader och utvecklas till en halv millimeter stor mussla. Den lilla musslan släpper taget och driver med strömmen. När den hittar en bra botten gräver den ner sig. När musslan blir en centimeter lång (det tar 5-8 år) kan man se den sticka upp ur botten. Om inte förhållandena ändras kommer den att sitta kvar här hela livet.

Visste du det här om flodpärlmusslan?

 • Troligen fanns det flodpärlmusslor redan för 80 miljoner år sedan.
 • En mussla kan bli cirka 16 cm lång och 8 cm hög.
 • Det äldsta kända exemplaret blev 256 år.
 • Musslan har en "fot" som den kan använda om den måste flytta sig.
 • Musslorna "äter" genom att filtrera vattnet.
 • Honorna kan självbefrukta sig (bli hermafroditer) om musseltätheten är låg.
 • Pärlor kan bildas om det kommer in främmande partiklar i musslan. Då kapslar musslan in partikeln med pärlemor.
 • Vuxna musslor har inga naturliga fiender i Sverige.
 • Det finns cirka 400 vattendrag med flodpärlmusslor i Sverige men i många av dessa vatten föryngrar sig inte musslorna idag.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Lindåsabäcken, men tänk på att det inte är tillåtet att

 • fiska öring, plocka upp eller skada musslor och andra vattenlevande djur ur bäcken,
 • skada levande eller döda växter,
 • göra upp eld,
 • tälta,
 • framföra fordon,
 • anordna arrangemang utan tillstånd,
 • sätta upp tavla, affisch eller liknande.

Fakta

Bildat: 2008
Areal: ca 9 hektar
Naturvårdsförvaltare: Borås Stad
Kommun: Borås

Lindåsabäcken är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Lindåsabäcken ligger vid väg 27 sydost om Borås.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.