Backa

Kuperat landskap med ekar

Kring det gamla komministerbostället Backa finns ett vackert kulturlandskap med kuperade åkermarker och lövskog kring en bäckravin. Det förekommer mycket ek i området, och en hage med gamla ekar kring den gamla landsvägen är naturreservat.

Kring det gamla komministerbostället Backa finns ett vackert kulturlandskap med kuperade åkermarker

Spår från förr

Spåren av en tidigare markanvändning märks i form av odlingsrösen och den gamla landsvägen mellan Backa och Arnäsholm som utgör en rest av det gamla vägnätet. Gården Backa har varit prästgård från åtminstone 1600-talet fram till 1987. Av den ekonomiska kartan från 1897 framgår att området redan för 100 år sedan utgjorde en ekskogsrest i ett i övrigt barrskogsdominerat landskap.

Artrikedom

Grova hagmarksekar finns i området, men också andra lövträd. Här kan du hitta vitsippa, knägräs, ekorrbär, blodrot och teveronika. Lavfloran är rik på ek och asp, med arter som t.ex. lunglav, almlav, korallav och blomskägglav. Området hyser den akut hotade läderbaggen. Fågellivet är rikt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Backa naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • gräva upp växter,
  • insamla lavar eller mossor,
  • bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
  • samla in insekter,
  • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn,
  • framföra eller parkera fordon.

Fakta

Bildat: 1998
Areal: 4 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Borås

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Lunglav. Foto: Peter Post.
Lunglav. Foto: Peter Post.

 Så hittar du hit

Backa ligger söder om Borås, i närheten av Ljushult väster om väg 27 mellan Borås och Tranemo.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.