Kölviken

Kölviken. Foto: Hans Alexandersson.

Gammal skog

Kölviken ligger i norra delen av Dalsland och Bengtsfors kommun. Stora delar av skogen är äldre naturskogsartad barrblandskog. I höjdlägen dominerar tall och renlavar och i de fuktigare svackorna dominerar gran. Inslaget av asp och död ved är stort.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kölvikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg till och från parkering samt på parkeringsplats,
  • cykla annat än på befintlig väg,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • elda,
  • störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära boplats,
  • medföra ej kopplad hund (gäller ej jägare med jakträtt vid jakt) eller annat lösgående husdjur,
  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd och buskar,
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär och matsvamp får dock plockas,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • anordna läger, tävlingar eller snitsla spår. 

Fakta

Bildat: 2004
Areal: 283 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet nås via en väg som viker av från vägen till Kölviken.

Karta med serviceinformation

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.