Ånäsebäcken

Ånäsebäcken. Foto: Tord Wenneblom.
Naturreservatet Ånäsebäcken ligger på höjderna väster om sjön Råvarpen. Det består av en bäckravin omgiven av skogar med blåsippor och andra växter som trivs på kalkrik mark.

I Ånäsebäckens ravin finns gammelskog med flera sällsynta mossor och lavar. Bäcken forsar fram och bildar på ett ställe ett litet vattenfall. I området ovanför ravinen fanns på 1800-talet ängsmarker med lövträd, små åkerlappar och blandskogar där kor och kanske också hästar betade. Det mesta är nu igenvuxet med granar, även om spåren från gamla tider fortfarande finns kvar här och var. En del av dessa gamla livsmiljöer ska återskapas genom att öppna upp så det blir fler gläntor i skogen för att gynna floran och så att de ekar som nu står inklämda bland granar får mera livsutrymme.

Naturreservatet inbjuder till strövtåg och upptäcktsfärder. En vandringsled ska märkas ut och en eldstad ska ställas i ordning där utsikten över det omgivande landskapet är som vackrast.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Ånäsebäcken men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon i terrängen med undantag för uttransport av älg med hjälp av terrängfordon,
  • övernatta i husvagn eller husbil,
  • elda på annan plats än iordningställd lägerplats,
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär, matsvamp och ej fridlysta blommor får dock plockas för privat bruk,
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • plantera ut växt- eller djurart.    

Fakta

Bildat: 2011
Areal: ca 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors    


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Naturreservatet ligger intill väg 2218, som kallas för ”Route 2218 - Vackra byars väg”, ca 5 km söder om Dals Långed.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.