Skåpenäs

Skåpenäs. Foto: Tord Wennerblom
Naturen är mycket omväxlande. Här finns lövskog med ädellövträd som ask och alm. På våren lyser marken vit av vitsippor som inbjuder till strövtåg. Här finns också mer svårtillgängliga branter med gamla träd som ger ett urskogsliknande intryck. Med lite tur kan man träffa på både nötkråka och mindre hackspett, två fågelarter som trivs i området.

För den besökande allmänheten ska en parkeringsplats anläggas varifrån en ca 1,6 km lång vandringsled ska märkas upp. En vandringsled mellan Skåpenäs och det närliggande naturreservatet Ösan planeras också på sikt.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Åsnebo, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med så kallade älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • Gräva upp kärlväxter, samla in mossor lavar och insekter.
  • Skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen.
  • Utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2016
Areal: Ca 47 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Bengtsfors


Get Microsoft Silverlight

 Content Editor

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.