Årbolsfjället

I Årbolsfjällets mäktiga branter ned mot sjön Näsölen finns naturskogar där många rödlistade arter trivs.
Utsikt från Årbolsfjället. I klar sikt kan man se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern. Foto: Tord Wennerblom

Utsikt från Årbolsfjället. I klar sikt kan man se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern. Foto: Tord Wennerblom

Naturvärdena består i en artrik och skyddsvärd flora med sammanlagt minst 15 rödlistade arter. Eftersom vissa delar är mycket branta har skogen inom dessa områden fått utvecklas fritt utan skogliga ingrepp. På bergskrönet finns en senvuxen skog på hällmark med gamla och knotiga ekar och aspar som också har en värdefull moss- och lavflora.

Bland de rödlistade arter som man kan hitta i naturreservatet finns t.ex. stor klipptuss (en mossa), grön sköldmossa, vedtrappmossa, klosterlav, västlig njurlav och blylav. Terrängen är för det mesta mycket brant och det är därför svårt att ta sig fram. En liten P-plats och kort vandringsled finns i alla fall i den nordligaste delen av naturreservatet. Då kommer man efter en vandring på ca 700 m fram till en utsiktsplats där man i klart väder kan se ända till Kinnekulle på andra sidan Vänern.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Årbolsfjället men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Utanför befintliga vägar framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare, fyrhjuling eller motsvarande.
  • Gräva upp kärlväxter, samla in mossor, lavar, insekter och svampar, med undantag för bär och matsvampar.
  • Skada eller ta bort döda och levande träd och buskar samt vindfällen.
  • Utplantera växt- eller djurart.

Bildat: 2015
Areal: 65 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Så hittar du hit

Naturreservatet ligger ca 8 km väster om Mellerud. Enklast når man naturreservatet från väg 2220 mellan Tegen och Torginsbyn.

Parkering

En liten P-plats ska iordningställas i anslutning till naturreservatets nordligaste del. Det går inte att åka med kollektivtrafik.