Orsberget

Orsberget. Foto: Tord Wennerblom.
Vägen fram till naturreservatet bjuder på vyer över pastorala, välskötta ängs- och hagmarker. Väl inne i reservatet omsluts man av nästan trolska skogar och från Orsbergets topp är utsikten magnifik.

Orsbergets naturreservat är ett skogsområde som ligger i sluttningarna mot sjön Edslan. I söder består skogen mest av mycket grova och resliga granar. Det finns också flera bergbranter med lövträd som ek, lönn, lind och asp. På lövträden växer sällsynta lavar, t.ex. lunglav och örtlav. Blåsippor träffar man på lite varstans. Av det gamla torpstället Förlusterud finns idag bara spåren kvar i form av stora stenrösen och en s.k. fägata. I norra delen av naturreservatet är skogen mer påverkad av modernt skogsbruk. Här ska en del restaureringar göras för att höja naturvärdet.

Fr.o.m. sommaren 2010 kommer det att finnas en liten P-plats och en märkt vandringsled som gör det lätt komma till de finaste ställena i naturreservatet, även om man inte är så van att gå i skogen. Vid Mjölkudden finns en rastplats för bl.a. kanotister.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Orsberget men tänk på att det inte är tillåtet att

  • Framföra motordrivet fordon med undantag för uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark. Markskador ska undvikas.
  • Ställa upp husvagn eller husbil.
  • Medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt.
  • Samla in djur.
  • Samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar. Bär, matsvamp och blommor (som inte är fridlysta) får dock plockas för privat bruk.
  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar.
  • Utplantera växt- eller djurart.
  • Göra upp eld annat än på iordningställd plats på Mjölkudden.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: 213 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från Edsleskog följer du vägen norrut mot Strand som går utefter sjön Edslan. Efter ca 5 km slutar vägen och du är framme vid reservatet.

Karta med serviceinformation

 

Örtlav. Foto: Andreas Furustam.
Örtlav. Foto: Andreas Furustam.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.