Öjersbyns gammelskog

Öjersbyns gammelskog. Foto: Lennart Olsson
Öjersbyns gammelskog utgörs av ett litet parti gammal spontansådd barrblandskog med höga naturvärden. Skogen i området har fått utvecklas relativt fritt under lång tid och har karaktären av gammelskog med mer än hundraåriga tallar och skägglavbeklädda granar.

Områdets specifika naturvärden är främst knutna till de gamla tallarna som finns i hela beståndet samt de äldre granar som finns i sänkor och kanten av den centrala sumpskogen. Bland skyddsvärda arter som förekommer märks tallticka och den lilla orkidén knärot.  

Fastigheten har tillhört den s.k. "mosskungen" Per Adolf Larsson som levde hela sitt liv på gården Öjersbyn.  P-A Larsson var inte bara en skicklig botanist med mossor som specialitet  utan också en hängiven naturvårdare. Genom donationen och reservatsbildningen har nu en del av fastigheten avsatts för framtida generationer.

P-plats och vandringsled kommer att anläggas i området senast 2015.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Öjersbyns gammelskog men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • utplantera främmande växt- eller djurart. 

Fakta

Bildat: 2013
Areal: ca 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kommun: Åmål


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Öjersbyns gammelskog ligger några km NV om Åmåls tätort. Från 45:an kör man ca 2 km mot Svanskog. Naturreservatet ligger på höger sida om vägen.

 

Linnea. Foto: Lennart Olsson

Tallticka. Foto: Lennart Olsson
Linnea och tallticka kan du se i Öjersbyns gammalskog. Foto: Lennart Olsson.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.