Kednäs

Kednäs på Edslans västra strand 

Torpet Kednäs är känt sedan 1600-talet och är ett gammalt prästgårdstorp som hörde till Edsleskogs kyrka. Jordbruket upphörde först kring 1950, då en del av åkrarna och ängarna planterades med gran. Numera är de före detta odlingsmarkerna kring gården delvis igenväxta med lövskog. Här finns ännu enstaka spår av tidigare odlarmödor i form av hamlade träd. Reservatet omfattar både de före detta odlingsmarkerna kring gården och de högt liggande barrskogarna upp mot Slommetjärnet.

I Kednäsbranten, som avgränsar området kring gården från de högre liggande bergshöjderna, finns gott om grovvuxna ekar och aspar. Här kan man hitta arter som lundarv, underviol och sårläka. Tidiga vårmorgnar kan man, om man har tur, höra gråspetten ropa.  

Ovan branten finns gran- och tallskogar. Delar av tallskogen är gammal med enstaka träd som är mer än 200 år gamla.  Den stig som löper genom reservatet gör det möjligt för dig som besökare att uppleva både den rika Kednäsbranten och de magrare tallskogarna på Kednäsberget. Den som går hela vandringsleden får dessutom som belöning en fin utsikt över Edslan.    

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Kednäs men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon i terrängen annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • tälta mer än ett dygn,
  • ställa upp husvagn eller husbil,
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller svampar. Bär och matsvamp får dock plockas för privat bruk.  

Bildat: 2011
Areal: ca 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Kör väg 164 från Åmål förbi Edsleskog. Ta till höger på en liten väg alldeles efter sjön Edslan. En liten P-plats finns efter ca 1 km.