Grimsheden

Grimsheden. Foto: Hans Alexandersson.
Grimsheden består av en fin blandning av olika typer av natur – blandskog med högt lövträdsinslag, gammal hällmarkstallskog samt en slåtteräng som uppvisar stor artrikedom i kärlväxtfloran. Området är bitvis sluttande men inte svårtillgängligt och området bedöms vara attraktivt för besökare.

Naturreservatet Grimsheden är ca 72 ha stort och sluttar österut ner mot Knarrbysjöns stränder. Mittemot, på andra sidan sjön finns naturreservatet Hafsåsen. Det finns en stig som går från Fengersfors samhälle och in i reservatet och området är väl värt ett besök. Fågellivet är rikt och den luckiga, lundartade blandskogen är mycket skir och vacker på våren och sommaren. På marken i blandskogen finns blåsippor, jungfru Marie nycklar och hässleklocka och slåtterängen uppvisar än en högre artrikedom ex. brudsporre, darrgräs, ormrot, olika arter av jungfrulin, prästkrage, slåtterfibbla, slåttergubbe, svinrot, olika arter av skallror, tvåblad och ängsvädd.

I tallskogsområdet finns det gott om vackra utsiktsplatser, högt belägna på hällarna med god utsikt över Knarrbysjön. Uppe i detta område är det också tyst vilket är ytterligare ett värde för många människor.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Grimsheden men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
  • samla in djur,
  • samla, plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar och svampar i sådana mängder att det hotar arternas fortlevnad i området. Bär och matsvamp får dock plockas och enstaka blommor får plockas för privat bruk,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar, örter eller andra växtdelar annat än bär och matsvamp,
  • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2010
Areal: ca 72 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Grimshedenreservatet kan man nå genom att från riksväg 45 ta av mot Dals Långed, efter ca en mil tar man av mot Fengersfors. Från Fengersfors kör man vägen mot Bengtsfors ca 2 km innan man når en liten P-plats som ligger vid slåtterängen.

Kommer man norrifrån tar man av från väg 164 mellan Bengtsfors och Åmål där det står "Fengersfors 6" och kör ca 4 km innan man når parkeringen.

 

Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist.
Svinrot. Foto: Kaisa Malmqvist.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.