Baljåsen

Baljåsen. Foto: Svante Hultengren.

Dalslands högsta punkt

Baljåsen ligger öster om sjön Edslan i Åmåls kommun. Området är starkt kuperat med ett flertal parallella och tvärgående dalgångar. Baljåsen, 302 meter över havet, är Dalslands högsta punkt.

Rik fauna och flora

På de högsta kullarna växer fattig barrskog med främst tall, men med inslag av vårtbjörk, asp och ek. I de fuktiga dalgångarna och sluttningarna samt i rasbranter växer rikare granskogar och frodiga bland- och lövskogar. På några platser dominerar ädellövskog med många trädslag som ask, ek, lind, lönn och alm.

De näringsrika lerskiffrarna ger en rik och intressant flora. Många av arterna är upptagna på rikslistorna över hotade arter, t.ex. fältgentiana, skogssvingel, strävlosta, grynig gelélav, blylav och örtlav. Landets samtliga hackspettsarter förekommer inom området. Det är en betydelsefull livsmiljö för den vitryggiga hackspetten.

Ströva fritt

På både Björndalsberget och Baljåsen finns välkända utsiktspunkter dit markerade stigar leder. Reservatet nås från sydöst via promenadstigen som går upp till Baljåsen från torpet Pettersborg. På Baljåsen finns en raststuga.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Baljåsens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

 • plocka eller gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen,
 • döda, skada eller insamla djur, mossor, lavar och vedsvampar,
 • tälta, uppföra vindskydd eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • framföra motorfordon,
 • rida i terrängen,
 • cykla i terrängen,
 • medföra okopplad hund,
 • anbringa skylt, affisch eller liknande anordning,
 • snitsla spår eller ordna orienteringskontroll,
 • genomföra idrottstävling eller träning utanför markerade stigar och leder,
 • organisera lägerverksamhet.

Fakta


Biladat: 1994
Areal: ca 298 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Baljåsenreservatet är beläget öster om sjön Edslan i Åmåls kommun. Tag norrut vid Edsleskogs kyrka.

Karta med serviceinformation

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.