Risön

Risön. Foto: Svante Hultengren.

Öreservat i Mjörn

Naturreservatet består av tre öar i sjön Mjörn: Risön, Svensholmen och Risöskär. Mjörn innehåller ett 75-tal öar och skär. Risön är den enda av de större öarna som är helt obebyggd. Ön består av två urbergskullar, ”Västeröa” och ”Österöa”, som är förbundna med ett näs.

Skogen på Risön är till största delen barrblandskog. Vissa delar har naturskogskaraktär med gamla grova träd, lågor och högstubbar. På Risön finns dessutom en aldominerad lövskog, rik på lågor och torrakor, med högt naturvärde.

Intressanta inslag i floran är t.ex. de ovanliga arterna spikblad och klockgentiana som finns sparsamt längs Risöns stränder.

Fågellivet är rikt med arter som vigg, strandskata, fiskmås och fisktärna. Duvhök har häckat på Risön.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Risöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • under tiden 15 april – 15 juli beträda Risöskär,
  • tälta eller övernatta på motsvarande sätt annat än i särskilt iordningställt vindskydd,
  • varaktigt förankra båt under längre tid än ett dygn,
  • elda annat än på anvisade och iordningställda platser,
  • plocka eller gräva upp växter,
  • medföra okopplad hund,
  • anbringa skylt, affisch eller liknande.  

Fakta

Bildat: 1996
Areal: Cirka 204 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Du kan bara ta dig hit med egen båt.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.