Nolhagaviken

Strax utanför centrala Alingsås ligger Nolhagaviken, som är ett populärt strövområde. Från det handikappvänliga fågeltornet kan du bland annat se gulärla och enkelbeckasin.

Den nordöstligaste viken av sjön Mjörn, Nolhagaviken, är näringsrik. De grunda bottnarna och den rika växtligheten vid Säveåns mynning har skapat förutsättningar för ett rikt fågelliv. Viken ligger strax utanför Alingsås centrum och är därför ett välbesökt strövområde.

Fågelliv

De tidigare igenvuxna strandängarna har restaurerats och betas numera av kor. Här häckar arter som tofsvipa, gulärla och enkelbeckasin. I alskogen och videsnåren uppehåller sig hackspettar och många olika småfågelarter. Området är nog ändå mest känt som rastlokal för flyttfåglar. Änder, svanar och kanadagäss kan ofta ses i stora flockar på våren och hösten. Under sommaren när det blir lågvatten i sjön blottläggs sand och gyttjebankar där flyttande vadarfåglar brukar rasta.

Handikappvänligt fågeltorn

Det finns ett handikappvänligt fågeltorn vid Nolhagaviken.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Nolhagavikens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • under tiden 15 april - 15 augusti beträda område 2 a och b i skötselplanen,
  • framföra motordrivet fordon,
  • landa med luftfarkost,
  • tälta eller uppställa husvagn,
  • elda på annan plats än av naturvårdsförvaltaren iordningställd eldstad,
  • medföra okopplad hund,
  • rida,
  • anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.

Fakta

Bildat: 1993
Areal: Cirka 51 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås 

En del av området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från Alingsås centrum utgår både bilväg och gångväg mot Nolhaga vid Mjörn.

Naturreservatsfolder

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Tofsvipa. Foto: Erik Landgren.
Tofsvipa. Foto: Erik Landgren.