Nolhaga berg

Naturreservatet Nolhaga berg är ett tätortsnära naturområde som består av två lövskogsbeklädda berg som skiljs åt av en klyfta som kallas Klämma. Området har ända sedan slutet av 1800-talet varit ett fint rekreationsområde för invånarna i Alingsås stad. Det är lättillgängligt och genomkorsas av flera stigar samt gång- och cykelvägar.

Foto: Stellan Andersson, Alingsås kommun.

Döda träd och spännande svampar

Bokskogen uppe på berget planterades av alingsåssonen Jonas Alströmer som förvärvade området 1725. Under de nästan 300 år som har gått sedan dess har skogen vuxit upp, blivit gammal och utvecklat naturskogskaraktär med mycket gamla grova träd och död ved.  

Det finns ett relativt stort inslag av grov, död ved i området. Både stående döda träd och liggande stammar. Den döda veden är en viktig livsmiljö bland annat för många svampar som växer på den och fåglar som finner sig en boplats i någon hålighet i träden eller hittar mat i form av insekter och larver som lever i veden. Bland de fåglar som lever på Nolhaga berg finns till exempel mindre hackspett och nötkråka, som båda är rödlistade. Intressanta vedlevande svampar är bokticka, bokdyna och porslinsnagelskivling.

Utflyktsmål med historia

Nolhaga berg är och har länge varit ett populärt strövområde. Redan vid slutet av 1800-talet öppnades området upp för allmänheten då den dåvarande ägaren till Nolhaga gård och omgivande marker välkomnade invånarna i Alingsås stad att lustvandra i markerna. 1921 köptes området av Alingsås stad vars syfte var att göra det till ”en folkets park – en grön oas till alingsåsbornas glädje och nytta”.  

På berget finns många olika stigar samt gång- och cykelvägar. I bokskogarnas pelarsalar är det också lätt att vandra utanför stigarna. Uppe på bergets östra sida finns en utsiktspaviljong varifrån man kan blicka ut över stora delar av Alingsås. Intill paviljongen finns också ett luftvärnstorn från andra världskriget som ibland hålls öppet för allmänheten.  

I anslutning till naturreservatet Nolhaga berg finns också flera andra besöksmål som parkmiljöerna vid Nolhaga gård, stranden vid Mjörn och Nolhaga djurpark med Barnens lantgård.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Nolhaga berg naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada eller samla in växter och djur. Plockning av bär, svamp och blommor för eget behov som inte strider mot fridlysningsregler är dock tillåtet,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift, annat än för de rekreationsaktiviteter som i samråd med förvaltaren inryms i naturreservatet,
  • framföra motordrivet fordon, undantag befintliga gång-, cykel- och mopedvägar,
  • utan samråd med förvaltaren anordna lägerverksamhet,
  • utan samråd med förvaltaren anordna tävlingar,
  • klättra i berg under korpens häckningsperiod, från och med februari till och med maj.

Fakta

Bildat: 2010
Areal: ca 26 ha
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

 


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Nolhaga berg ligger invid Mjörn i de västra delarna av Alingsås stad. Tre parkeringar finns i anslutning till reservatet. Två av dem nås från Nolhagagatan på områdets södra sida och den tredje från Lövskogsgatan på den norra sidan.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

 

Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren
Mindre hackspett. Foto: Erik Landgren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.

 

Skylt, klicka för att förstora
Klicka på bilden för att förstora