Kvarnsjön

Gammelskog

Kring Kvarnsjön finns en rest av gammal skog, en ”gammelskogsö” i ett landskap som för övrigt är påverkat av skogsbruk. Skogen har troligen lång kontinuitet, med förekomst av minst 150-åriga tallar. Inslaget av död ved, t.ex. i form av högstubbar med bohål gör området attraktivt för fågellivet.

Floran i barrskogen domineras av blåbär. Där tallen dominerar ökar inslaget av lingon. Karaktärsarter för den äldre barrskogen är även björkpyrola, klotpyrola och tallört. En art som hör till den gamla, relativt ljusa tallskogen är ryl.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kvarnsjöns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta eller ställa upp husvagn/husbil,
  • medföra ej kopplad hund,
  • cykla eller rida,
  • gräva upp växter,
  • störa djurlivet.

Fakta

Bildat: 2000
Areal: Cirka 40 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

Kvarnsjön är ett kommunalt reservat.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger i direkt anslutning till bostadsområdena Kvarnberget och Enehagen i Alingsås stad.

Åk kollektivt

Du kan åka till det här naturreservatet med Västtrafik.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.