Idåsen

Risvedens högsta punkt

Ödetorpet Idåsen med sina små inägor och lövdungar ligger vackert insprängt i barrskogen. Stenmurar och rösen minner om den odling som pågick fram till 1930-talet. Här finns också Risvedens högsta punkt, 201 meter över havet, från vilken man förr hade en storslagen utsikt över sjön Anten och i fjärran Billingen och Kinnekulle. Skogsplantering skymmer numera sikten, men Idåsen är fortfarande ett av de mer välbesökta områdena i Risveden.

Torpmiljö

Husgrunder och en liten lada finns kvar, jämte odlingsrösen och gärdesgårdar. Platsen har varit bebodd sedan 1647. Torpmiljön karaktäriseras av öppna inägor som växlar med lövdungar av ek, hassel och enstaka askar, bokar och oxlar. Kring den gamla husgrunden växer syren och spirea. Den öppna marken sköts som ängsmark och slås varje sommar.

Friluftsliv

Idåsen är ett populärt utflyktsmål. Ladan används som raststuga. Där finns en informationsskylt och ett vedförråd. Härifrån utgår en vacker stig söderut mot Strömliden. Det är också nära till motionsspåret runt Skansasjön.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Idåsens naturvårdsområde men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • tälta,
  • göra upp eld på annan plats än anvisad,
  • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1990
Areal: Cirka 3,5 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Alingsås


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Idåsen ligger i norra delen av Risveden i Alingsås kommun, utefter vägen Livered-Gräfsnäs.

 Mer om Idåsen

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.