Hjortmarka

Hjortmarka utgör ett mycket populärt friluftsområde beläget i direkt anslutning till Alingsås stad. Området ligger inom promenadavstånd från stadens centrum. I området finns vandringsled, och vintertid även skidspår.

Foton: Stellan Andersson, Alingsås kommun.

 

Vid Stora Kroksjön ligger friluftsgården Hjortgården som utgör utgångspunkt för områdets stigsystem. I Hjortgårdens omgivning finns också grillplatser och serveringen har öppet flera dagar i veckan.

Naturreservatet sträcker sig från Härsberget och Ängabo i väster till Stora Kroksjöns östra ände samt norrut mot Olstorp och Nygård.

Naturen närmast staden domineras av medelålders till äldre ekbestånd, på höjderna med ökande inslag av tall. Ekskogen är mestadels hedartad med en öppen och lättvandrad karaktär. Hjortgården omges av öppna marker som sköts med slåtter och röjningar. Längre österut blir tallen dominerande.

Sjöarna i naturreservatet bidrar starkt till områdets attraktivitet för friluftslivet. De flesta av sjöarna är näringsfattiga skogssjöar med mer eller mindre opåverkad hydrologi.  

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Hjortmarka naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,
  • skada eller samla in växter och djur. Plockning av bär, svamp och blommor för eget behov som inte strider mot fridlysningsregler är dock tillåtet,
  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
  • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,
  • framföra motordrivet fordon annat än till speciellt anlagda platser för handikapparkering,
  • utan samråd med förvaltaren anordna lägerverksamhet.

 

Fakta

Bildat: 2010, regeringsbeslut 2013
Areal: Cirka 363 hektar
Naturvårdsförvaltare: Alingsås kommun
Kommun: Alingsås

Hjortmarka är ett kommunalt naturreservat.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Från Göteborgshållet, E 20 genom Götarondellen, rondell med ljussignaler, höger vid nästa ljussignal. Sandbergsvägen ca 500 till parkeringsplats vid Hjortgården.

Från Stockholmshållet, tag vänster vid de första ljussignalerna vid infarten till Alingsås, ca 500 m söderut på Sandbergsvägen till parkeringsplats Hjortgården.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.