Trehörningen

Trehörningen. Foto: Leif Danielson.

Naturskog och flyttblock

Reservatet är ett stort orört barrskogs- och sjölandskap som utgör en del av Risvedens kärnområde. Landskapet är kuperat med rika inslag av flyttblock, varav Salstenen är den mest kända. Den utgör gräns mellan tre socknar. Den upp till 200 år gamla skogen börjar på många håll anta ett urskogsliknande tillstånd.

Rikt växt- och fågelliv

Den orörda skogens varierade miljöer gör att urskogsgynnade arter, t.ex. lägre växter är väl företrädda. I dalgångar och sumpdråg kan man hitta exempelvis brunstarr, korallrot och ask, men även trolldruva, olvon och hassel. Linnéa, knärot och spindelblomster förekommer i sumpskogskanterna.

Djurlivet företräds främst av ett antal intressanta och ovanliga fågelarter. Här finns t.ex. tjäder, fiskgjuse, sparvuggla, tretåig hackspett, nötkråka och rödstjärt. Områdets vildmarksprägel och orördhet gör det till ett populärt utflyktsmål och studieobjekt. En mindre stig leder genom området. Den börjar vid Skogstorpsvägen, passerar Rullestenen, Trollstenarna och Salstenen för att vid Rammdalen ansluta till Risvedenspåret. Här är det också lämpligt att med karta och kompass själv ströva omkring på upptäcktsfärd.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Trehörningen men tänk på att det inte är tillåtet att

 • anlägga nya stigar,
 • elda,
 • göra åverkan på träd och annan
 • växtlighet,
 • plocka eller gräva upp växter,
 • köra med motordrivet fordon,
 • cykla,
 • rida,
 • tälta,
 • klättra i berg,
 • anordna orienteringstävling,
 • medföra okopplad hund.

Fakta

Bildat: 1986, ingår i Risveden etapp 1
Areal: Cirka 105 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale, Lerum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger cirka 7 km öster om Skepplanda. Tag av mot Skogstorp på vägen Skepplanda-Alingsås och kör fram till Rävasjön, därefter till höger på en mindre skogsbilväg.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.