Slereboåns dalgång

Ån genom storskogen

Slereboån. Foto: Peter Post.

Slereboån rinner fram genom en markerad granskogsklädd dalgång mellan gårdarna Röserna och Svedjan inne i Risveden. Sedan länge är denna miljö känd för sin rika flora som tydligt avviker från det typiska i området. Dalgången kantas mot norr av långa bergbranter med naturskog. Nedanför dessa finns flera källkärr där grundvattnet bryter fram. I väster ansluter Gäddevadsbäcken med sina forsar och fall.

Rik flora

Skogen består av 100-120-årig granskog med inslag av ännu äldre tallar i branterna. Vid Svedjan i väster ingår en lövskogsomgärdad inäga. I granskogens rika flora finns arter som hassel, blåsippa, knärot och skavfräken. I ån finns goda lek- och uppväxtplatser för Götaälvlax och stationär öring. Här finns också flodpärlmussla på några platser. Duvhök och strömstare finns i området.

Hålvägar

Stigen genom dalen är till stor del en mycket vacker så kallad hålväg, en gammal ridväg, som på sina ställen har fem parallella grenar. Den anses ha varit en medeltida transportväg från älvdalen in mot Skarabygden. Vid Svedjan finns resterna av en husgrund och lada.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Slereboåns naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att

  • framföra motordrivet fordon,
  • göra upp eld,
  • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa,
  • tillvarata eller på annat sätt skada torraka, låga eller vindfälle,
  • medföra okopplad hund,
  • rida,
  • cykla,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
  • tälta,
  • bedriva bergsklättring med klätterredskap.

Tältning får ske på inägan i reservatets västra del på plats som anvisats av förvaltaren. Vidare får eldning ske i eldstad som förvaltaren anlagt i anslutning till tältplatsen.

Fakta

Bildat: 2000
Areal: Cirka 49 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 

Så hittar du hit

Reservatet ligger i Ale kommun 5 km norr om Skepplanda. Infart finns vid Röserna utefter vägen mot Kvarnabo.

 

Flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen.
Flodpärlmussla. Foto: Länsstyrelsen.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.