Kvarnsjöarna

Skirmossa. Foto: Lars Sjögren.
Reservatet omfattar ett område kring de tre Kvarnsjöarna, som utgör en del av Risvedens kärnområde. Det präglas av en mosaik av äldre förhållandevis opåverkad barrskog, fukthedar, kärr och sjöar. Terrängen är påtagligt kuperad.

Floran präglas av flera västliga arter. Gammelgranslav, kattfotslav, hållav och nållavar förekommer i de mest orörda delarna av skogen. I vissa våtmarker finns inslag av mer krävande arter som ängsstarr och gräsull. Tallar på 200 år har noterats. Delar av skogen är utsökta biotoper för tjäder, hackspettar, ugglor och rovfåglar.  

Några mindre stigar slingrar sig fram runt sjöarna och en spång har gjorts över sundet mellan övre och mellersta Kvarnsjön. Stigen ansluter till Skogstorpsvägen. Den storslagna naturskogsartade terrängen kring sjöarna erbjuder rika möjligheter till vildmarksupplevelser. Vid nedre Kvarnsjöns norra sida finns en fin utsiktspunkt.     

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka Kvarnsjöarna men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon eller motordriven vattenfarkost,
 • göra upp eld,
 • plocka eller gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa,
 • bryta kvistar,
 • tillvarata eller på annat sätt skada torraka eller vindfälle,
 • medföra okopplad hund,
 • rida,
 • cykla,
 • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
 • tälta,
 • bedriva bergsklättring med klätterredskap.

Föreskrift 2 gäller ej på grillplats som är iordningställd av naturvårdsförvaltaren.

Föreskrift 6 gäller ej vid jakt.

Fakta

Bildat: 2001
Areal: 82 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Reservatet ligger cirka 6 km nordost om Skepplanda i Ale. Parkering utefter Skogstorpsvägen.

 

Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass.
Tjäder. Foto: Kent-Ove Hvass.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.