Bergsjön

Bergsjön. Foto: Peter Post.
Naturreservatet Bergsjön i Risveden domineras av gammal barrskog i en omväxlande och bitvis dramatisk terräng. Reservatet, som ligger 8 kilometer öster om Skepplanda i Risveden, erbjuder besökaren en varierad naturupplevelse med en påtaglig känsla av vildmark.

Bergsjön, som ligger centralt i området, har fått ge namn åt reservatet. Längs Bergsjöns stränder finner man bland annat den för regionen ovanliga växten ag, ett halvgräs som kan bli två meter högt. Den äldre skogen i området har under lång tid varit opåverkad av skogsbruk vilket gett upphov till en variationsrik natur med bland annat ett stort inslag av gamla träd, död ved och lövträd. I områdets låglänta partier är sumpskogar och bäckmiljöer rikligt förekommande med livsmiljöer för arter som kräver hög och konstant luftfuktighet. I dessa miljöer finner man bland annat sällsynta arter som skirmossa och dunmossa.

Föreskrifter för allmänheten

Känn er välkomna att besöka naturreservatet Bergsjön men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande,
  • gräva upp växter eller insamla vedsvamp, lav eller mossa. Förbudet gället inte plockning av blommor, bär och matsvamp för eget privat behov,
  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och ikullfallna träd och buskar,
  • medföra hund som inte är kopplad. Förbudet gäller ej vid jakt,
  • cykla eller rida,
  • anordna orienteringstävling eller sätta upp fast orienteringskontroll,
  • utplantera växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2009
Areal: ca 110 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Ale 

Sjön Bergsjön med omgivande mark ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


Get Microsoft Silverlight

 Så hittar du hit

Bergsjön ligger 8 km öster om Skepplanda i Ale kommun.

Karta med serviceinformation

 

Skirmossa. Foto: Lars Sjögren.
Skirmossa. Foto: Lars Sjögren.

Beslut om naturreservat

Klicka i reservatsområdet på kartan. I tabellen som öppnas, klicka på Öppna under posten Detaljerad info. Beslutet öppnas i pdf-format.