Nationalparker

I Västra Götalands län finns fyra nationalparker; Djurö, Tiveden, Tresticklan och Kosterhavets nationalpark.
Nationalparken Djurö ligger mitt ute i Vänern. Foto: Svante Hultengren

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Grundtanken med nationalparkerna är att bevara delar av vårt allra finaste nationella naturarv åt kommande generationer. De flesta nationalparkerna i Sverige har vandringsleder och i några finns det informationscentraler.

Naturvårdsverket beslutar, i samarbete med Länsstyrelsen, om skötseln av Sveriges nationalparker och föreslår nya parker. Beslut om inrättande fattas dock av riksdagen. Det finns 29 nationalparker i Sverige. Sarek och Padjelanta i Lappland är de största. Läs mer om våra fyra nationalparker: Djurö, Tiveden, Tresticklan och Kosterhavets nationalpark.

I nationalparkerna finns föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra. Om det finns särskilda skäl kan vi lämna dispens från föreskrifterna. Läs mer om tillstånd och dispenser.

 

 

 

 Nya föreskrifter i Djurö och Tresticklan

Från den 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter i Djurö samt Tresticklans nationalparker. Förändringarna innebär främst att kommersiell verksamhet inte längre är tillståndspliktig.

Några föreskrifter har tillkommit eller skärpts med anledning av detta men även lättnader har gjorts för att gynna friluftslivet. Till exempel är det för Djurö nu möjligt att tälta i nästan hela området och för Tresticklan möjligt att söka tillstånd för ridning i nationalparken.