Djur-och växtskyddsområden

Det finns 380 djur- och växtskyddsområden i Västra Götalands län. De flesta ligger längs Bohuskusten och i Vänern.
Säl. Foto: Anders Tysklind

Varför finns det djur- och växtskyddsområden?

De flesta av länets djur- och växtskyddsområden finns längs Bohuskusten och i Vänern. I dessa skärgårdar finns goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv men där finns också ett rikt växt- och djurliv. Djur- och växtskyddsområden finns för att djur och växter ska få vara ifred under den tid de får sina ungar respektive blommar och sätter frö. Även inom naturreservat kan det finnas områden där det råder tillträdesförbud för att skydda djur- och växtlivet.

I de allra flesta fallen är det miljöer som är viktiga för fåglar eller sälar som skyddas. Det finns även två fiskskyddsområden i länet.  

I Västra Götalands län finns 380 djur- och växtskyddsområden. Några av områdena innehåller flera närliggande öar. Var områdena ligger framgår av informationskartan.  

Skyltning

Djur- och växtskyddsområden märks ut med gula skyltar. Se ett exempel på bilden till höger. 

Vad gäller i djur- och växtskyddsområden?

Inom djur- och växtskyddsområdena är det tillträdesförbud under hela eller delar av året. Det betyder att du inte får vistas inom det skyddade området under tiden som förbudet gäller. Förbudet gäller vanligtvis inte markägaren eller den som sköter området. Det finns också undantag för statlig eller kommunal tjänsteman samt yrkesfiskare under yrkesutövning. Ibland är det inte tillåtet att komma närmare land än hundra meter, ibland är det t.ex. 50 meter och ibland gäller förbudet bara på land.

För att se vad som gäller för ett specifikt område se i tabellen nedan. Förbudperioden varierar också men vanligtvis är det större delen av våren och sommaren. Vilka tider som gäller för varje område framgår också av tabellen.

Tabell över djur- och växtskyddsområden 

Visa hänsyn överallt

Djur- och växtskyddsområden utgör bara en liten del av skärgården. Du behöver visa hänsyn även i andra områden:

  • Se upp med var du sätter fötterna. Många bon ligger helt oskyddade.
  • Låt fåglarna ruva ostört.
  • Förstör inte ägg eller bon.
  • Skingra inte fågelkullar ute i vattnet.
  • Sänk farten när du kommer i båt och ser sälar i vattnet.
  • Håll avstånd med båten när du ser sälar på land, så att de inte tvingas ned i vattnet.
  • Håll hunden kopplad. Hundar får inte springa lösa mellan den 1 mars och den 20 augusti.

Dispens från föreskrifterna

Länsstyrelsen kan i vissa fall lämna dispens från föreskrifterna i djur- och växtskyddsområden.

 Mer om djur- och växtskyddsområden

Några av besluten hittar du här

 

Skylt tillträdesförbud. Foto: Anders Tysklind.