Vargrevir i Västra Götalands län

Inventeringsresultaten från den gångna vintern visar att det inte föddes några vargvalpar i länet under förra året och att de alfapar som fick valpar på Kroppefjäll och Kynnefjäll 2014 inte längre är intakta.
Vargförekomst 2015-2016

​Följande vet vi:

Bredfjället/Svartedalen

En ensam stationär hane. Tveksam i sina revirmarkeringar men har varit i området under en längre period.

Dals-Ed

Två individer som revirmarkerar var för sig. Alfahanen från Kynnefjäll samt en av Kynnefjälls tikvalpar från 2014. De håller kontakten men går som regel inte tillsammans.

Kynnefjäll

Under vintern tomt från revirmarkerande varg. Vargar på tillfälligt besök samt Kynnefjällshanen som går ner i de norra delarna ibland.

Kroppefjäll

Under vintern tomt från revirmarkerande varg. En hanvarg knuten till Kroppefjäll blev påkörd av en bil hösten 2015.

Laxarby

En vargtik med ursprung i Fulufjället har varit i området i minst två år. Hon har under de två senaste vintrarna gått ensam och haft sällskap från och till. Så sent som i slutet av januari 2016 hade hon sällskap av en hane som är född i Glaskogsreviret. Om dessa två är kvar i området och om de är i sällskap med varandra vet vi inte just nu. Färsk spillning finns från mitten av april men i sparsam mängd.

Övrigt

Vi har under vintern tagit emot rapporter om synobservationer av varg från många olika platser i länet – på kartan visar de vita punkterna med röd kant vargobservationer som vi inte har kunnat bekräfta men som heller inte kan avfärdas. Att vi inte kan bekräfta att det rör sig om varg beror oftast på att någon ser en varg och att det vid tillfället inte finns spårsnö eller att vi vid rapporttillfället måste prioritera att spåra en familjegrupp av lodjur eller flera vargar i sällskap. Röda punkter betyder att vi har kunnat bekräfta vargförekomst genom snöspårning, analys av och träff på insamlad vargspillning eller genom bilder/filmer av varg.

Vi har under vintern haft varg i trakten kring Fröskog/Tisselskog, Borås, norra Uddevalla kommun/sydvästra Färgelanda kommun, Rännelanda/Sanne/Sandviken/Brattön/öster Fisketorp. Samt säkert på många andra platser som vi inte vet om eftersom det rör sig om ensamma individer som vi inte har sett revirmarkeringar ifrån. Tivedenreviret är inte intakt, hanen är borta. Tiken lever men rör sig oss veterligen uteslutande i Örebro län.