Varg

Den här sidan ger en översikt över Sveriges vargbestånd. Här finns även information om Länsstyrelsens mål med vargförvaltningen i Västra Götalands län.

Riksdagen har tills vidare beslutat att det ska vara minst 20 föryngringar av varg per år i Sverige. Vid den senaste inventeringen vintern 2015/2016 (oktober-mars) dokumenterades 41 familjegrupper (flockar) av varg i Sverige och Norge. Av dessa var 30 belägna helt inom Sveriges gränser, fyra familjer var gränsöverskridande längs riksgränsen medan de sista 7 var belägna helt inom Norges gränser. I tillägg dokumenterades 29 revirmarkerande vargpar - 24 helsvenska, 4 helnorska och 1 par som hade gränsöverskridande revir.

Det totala antalet vargar i Skandinavien uppskattas till ungefär 430 vargar, varav ca 340 stycken finns i Sverige. Naturvårdsverket konstaterar att det är flera faktorer som tillsammans bidrar till minskningen i populationen av varg. Exempelvis kan den naturliga variationen i hur många som föds och dör per år ge stor effekt i små populationer. Licensjakten som fokuserat på att tömma revir för att minska koncentrationen i vargtäta områden, antal skyddsjakter samt illegal jakt är också anledningar till att vargstammen minskar i år.

Länsstyrelsens mål med vargförvaltningen i Västra Götalands län är bland annat att: 

  • kartlägga antalet föryngringar och stationära vargar årligen
  • informera och förebygga skador på tamdjur och hundar med exempelvis rovdjursavvisande stängsel
  • motverka illegal jakt.
Varg. Foto: Mia Bisther.