Skyddsjakt

I hela landet utom Gotlands län beslutar Länsstyrelsen om skyddsjakt efter björn, varg och lo. Skyddsjakt efter järv beslutas av länsstyrelserna. I de fall där Länsstyrelsen inte får besluta, görs det av Naturvårdsverket.
Skjutet lodjur på snö.

Vad är skyddsjakt?

Förutom att det finns licensjakt efter vissa rovdjur, finns det även möjlighet till skyddsjakt. Licensjakt innebär att viss jakttilldelning ges till ett län eller område. Skyddsjakt innebär att jakt kan tillåtas exempelvis då ett specifikt djur har utvecklat en vana att angripa tamdjur eller hundar, förutsatt att det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet. Beslut om skyddsjakt kan också fattas om ett rovdjur vid upprepade tillfällen under en längre period söker upp människor och utvecklar ett oskyggt beteende.

Villkor för skyddsjakt

Enligt 23:e § 1 stycket i jaktförordningen ska följande villkor vara uppfyllda för att skyddsjakt ska tillåtas:

  1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse
  2. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
  3. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur.

§ 28 i jaktförordningen

Enligt § 28 i jaktförordningen har tamdjursägare rätt att fälla ett rovdjur som angriper och skadar tamdjur. Reglerna gäller både innanför och utanför inhägnat område. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.