Skada på tamdjur

Om du fått hund, får eller andra tamdjur dödade eller skadade ska du genast kontakta Länsstyrelsen eller någon av våra besiktningsmän.
Får på bete. Foto: Länsstyrelsen.

Det är inte så vanligt att tamdjur blir skadade men om det sker, gör så här:

  • kontakta genast våra besiktningsmän
  • skär inte i kadavret
  • trampa inte runt kadavret, då kan spår och spårtecken förstöras
  • täck över kadavret med en säck eller liknande
  • flytta inte tamdjuret i onödan
  • om det finns skadade djur bör du även tillkalla veterinär

Ersättning för skadade tamdjur

Har du tamdjur i näringsverksamhet så kan du normalt få ersättning för skador som orsakats av lo eller varg. Ersättning betalas också ut för skadade hundar. En förutsättning är att Länsstyrelsens besiktningsman fastställt att skadan orsakats av något av rovdjuren.

Vad gör besiktningsmannen?

Besiktningsmannen åker ut snarast. Han eller hon gör en bedömning av vad det är för djur som orsakat skadan och informerar om hur du kan få ekonomisk ersättning.

Besiktningsmannen kan även ge råd om förebyggande åtgärder lämpliga för platsen och hjälpa till med ansökan om bidrag för det. Allt detta är gratis för dig.

Besiktningsmännen har inga bestämda arbetstider utan kommer så fort de har möjlighet. Det är viktigt att du kallar på en besiktningsman även om du anlitar en veterinär. Akuta åtgärder att vidta efter rovdjusangrepp

Beredskapslista för rovdjursangrepp i närområdet

Beredskapslistan är en lista där Länsstyrelsens besiktningsmän gör ett utskick per mejl och/eller per sms efter varje besiktigat angrepp av rovdjur på tamdjur i närområdet. Tanken med listan är att omkringliggande tamdjursägare ska få möjlighet att öka sin beredskap för att undvika ytterligare angrepp i området.

Är du intresserad av att ingå i beredskapslistan anmäl detta via e-post till: natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se skriv ”Beredskapslista” i ämnesraden och glöm inte att skriva namn, telefonnummer, samhälle och kommun.