Rovdjursavvisande stängsel

När rovdjur etablerar sig i ett område finns alltid en risk för angrepp på tamboskap. Det finns dock bra rovdjursavvisande stängsel som ger ett bra skydd mot angrepp. Länsstyrelsen kan ge bidrag till åtgärder för att förhindra angrepp.
Ett elstängsel är både den effektivaste och billigaste åtgärden mot rovdjursangrepp. Den övre eltråden bör sitta cirka 110-120 cm över marken. Det är viktigt att den nedre eltråden är högst 30 cm ovanför marken. Detta för att inte rovdjuren ska kunna krypa och gräva sig under. Stängslet måste bli tätt vid sjöar, vattendrag, bäckar och diken. Rovdjur drar sig inte för att simma om det behövs!
Visningsstängsel i Borås djurpark. Foto: Mia Bisther.

Viktigt att tänka på

 • Ett rovdjursavvisande stängsel får inte ha några svaga punkter.
 • Material av god kvalitet gör att underhållsbehovet minskar.
 • Använd grova stolpar (12-15 cm) till hörnen så att trådarna kan spännas ordentligt. Bygg parallellogram i hörnen för att öka hållfastheten.
 • Mellanstolparna bör vara 6-8 cm i diameter om de är av trä. Avståndet mellan stolparna i kuperad terräng bör vara max 4 meter. I flack terräng kan avståndet ökas.
 • Vid diken eller andra ojämnheter är det viktigt att stängslet tätar ordentligt mot marken.
 • Välj en stark tråd som har bra galvanisering. Grövre trådar syns och håller bättre. Trådarna ska vara spända. Trådsträckare bör placeras på samtliga trådar.
 • Isolatorer ska vara kraftiga och hållbara så att de inte läcker ström.
 • Välj rätt aggregat till stängslet och tänk på att jordningens utformning är viktig för stängslets funktion.
 • Ett elstängsel bör ha strömmen påslagen året runt för att inte älgar och andra djur ska springa ned trådarna.
 • Ett stängsel är aldrig bättre än dess underhåll. Röj undan vegetation som ligger mot trådarna minst två gånger per år för att undvika spänningsförlust.
 • Undvik att placera stängslet nära klättringsbara objekt. Inga stenar, murar eller dylikt får finnas i direkt anslutning till stängslet.

Bidrag

Länsstyrelsen kan ge bidrag till åtgärder för att förhindra angrepp. och hjälper även till med rådgivning och planering. Vi lämnar i första hand bidrag till stängsel i trakter där det finns stationära lodjur eller vargar. Kontakta oss om du vill göra en ansökan. 

Akutstängsel

När rovdjur etablerar sig i ett område finns det alltid en viss risk för angrepp på tamboskap. Om det händer kan vi hjälpa till med akuta insatser i väntan på permanenta åtgärder. Länsstyrelsen har köpt in tre akutstängsel som finns spridda hos våra besiktningsmän i länet. Stängslet kan sättas upp inom ett dygn och består av ett elförande nät som räcker till en ett hektar stor fålla. Det är mycket lätt att sätta upp men observera att detta stängsel endast är avsett att vara en tillfällig lösning. För information om akutstängsel kontakta oss eller någon av våra besiktningsmän (kontaktuppgifter till höger).

Tillfälligt akutstängsel för att skydda tamboskap mot angrepp av rovdjur. Foto: Viltskadecenter.

Visningsstängsel

Du som är djurhållare och vill veta mer om hur du kan skydda dina djur från rovdjursangrepp står inför en del frågor som vill vi hjälpa dig att besvara, exempelvis:

 • Räcker mina stängsel till för att hålla vargen ute?
 • Kan jag få bidrag för att stängsla mot rovdjur?
 • Hur löser jag problem med stängsling i svår terräng, dikesövergångar med mera?
 • Hur vet jag vilket stängselmaterial jag ska välja och vad kommer det att kosta?

I samarbete med Agneta Svenungsson, Klockarelunden, Hjärtum har vi därför satt upp ett visningsstängsel. Stängslet är uppfört enligt Viltskadecenters rekommendationer och är besiktigat och godkänt av oss.

Runt stängslet finns sex stationer med informationsskyltar som beskriver viktiga aspekter att tänka på när man sätter upp ett rovdjursavvisande stängsel.

Du kan parkera längs med infartsvägen till gården. Första informationsskylten hittar du precis vid avfarten. Sedan är det bara att gå till fots och följa anvisningarna för att komma till de olika stationerna.

 Vägbeskrivning till Klockarelunden. Delar av visningsstängsel finns också uppsatta i Borås djurpark och utanför Nordens ark.