Om du möter ett rovdjur

Björn. Foto: Mia Bisther

Vad ska jag göra om jag möter en varg?

Den skandinaviska vargen är vanligtvis skygg och möten mellan människa och varg är ovanligt. Vilda vargar undviker oftast kontakt med människor, men vargar är fullt kapabla att döda en människa. Detta har hänt i Sverige 1820 (Gysinge) samt i Kolmårdens djurpark 2012. Vid båda tillfällena har det rört sig om tama eller halvtama vargar (Gysingevargen). Vilda vargar har angripit människor i andra delar av världen. Rabiessmitta, brist på naturliga bytesdjur eller vana vid människor är faktorer som bidragit till dessa angrepp.  

Att få se en varg är ovanligt – även i ett vargrevir. Om du möter en varg och den blir medveten om dig ger sig vargen normalt av, oftast på ett närmast sävligt sätt. Skulle vargen inte ge sig av och du upplever situationen som obehaglig ska du tänka på följande:  

  • befinner sig vargen i närheten av bebyggelse (det vill säga inom 100 m från till exempel hus) är det en fördel om vargen upplever situationen som obehaglig. Detta kan du åstadkomma genom att gå/springa mot vargen och till exempel ropa eller på annat sätt väsnas.
  • Om vargen mot all förmodan skulle angripa ska du slå och sparka så mycket du kan.  

Vad ska jag göra om jag möter ett lodjur?

Det finns inga dokumenterade fall där lodjur angripit människor. Däremot har lodjur angripit jakthundar, oftast i samband med jakt. Det är inte heller ovanligt att tamkatter tas av lodjur om tillfälle bjuds. 

Vad ska jag göra om jag möter en björn?

Björnen är som mest rörlig dagtid i skog och mark under maj till juni, då brunstperioden infaller. Skulle du stöta på en björn är det viktigt att du förblir lugn. Skrik inte utan tala lugnt ”ut i luften”. Undvik hastiga rörelser och dra dig försiktigt tillbaka från platsen. Spring absolut inte! Om en björn ställer sig på bakbenen är det inte i första hand för att gå till anfall utan för att kunna se bättre och skaffa sig en överblick. Har du hund med dig i skogen – håll den kopplad. Otränade hundar utsätter ofta sin ägare för livsfara om de stöter upp en björn.