Hundar och rovdjur

Mellan åren 2005 och 2014 dödades 41 hundar av rovdjur i Västra Götaland. 30 stycken av varg, nio av lodjur och två av kungsörn. Majoriteten av dessa hundar har varit jakthundar.
Hundar dödade av rovdjur 2005-2014

Det rovdjur som har den största konfliktpotentialen när det gäller angrepp på hundar är utan tvekan varg. Här beskrivs ett antal åtgärder som kan förebygga vargangrepp på hundar.

Avspårning innan jakt

Innan jakten spåras vägar som omsluter jaktområdet av med bil eller skoter. Om inspår men inga utspår hittas så släpps inte hunden i området. Åtgärdens effektivitet beror främst på snöförhållandena i området men även på noggrannheten i spårningen. Efter ett snöfall är det lättare att upptäcka eventuella spår som korsar vägen, samtidigt ökar risken att vargar som redan gått in i området innan snöfallet förblir oupptäckta.

Andra observationer av vargaktivitet

I områden med mycket vargaktivitet, exempelvis vid slagna byten eller avfallsplatser som regelmässigt besöks av vargar, bör hunden inte släppas inom en radie av några kilometer från området. Under de dagar/veckor då vargen/vargarna återvänder till bytet är risken för att hund och varg skall mötas högre än på andra håll i reviret. Platser med till exempel vargslagna kadaver bör därför rapporteras vidare till andra som jagar med hund i området.  

Hundpejl

Sändaren i sig påverkar inte risken för angrepp, men med en sändare på hunden ökar chansen att få med hunden hem efter avslutad jakt eller att snabbt få tag i hunden om det observerats varg i området.  

Hundgård

I Sverige är det mycket ovanligt att hundar angrips av rovdjur då de är lösa eller bundna ute på gården, men det har inträffat. En vanlig hundgård med nätstängsel utgör ett mycket gott skydd mot rovdjursangrepp. 

Skyddsväst på hund

Genom att använda en skyddsväst med ett så kallat vargstål längsmed ryggen minskar risken att hunden ska bli skadad eller dödad av varg. Banden med piggar (vargstålet) kan enkelt tas av om man jagar i ett område utan varg.

Det finns även en annan skyddsväst som istället för vargstål har slingor med elektricitet. Om hunden blir angripen får angriparen en elstöt i munnen. Stöten kan liknas vid att ta i ett kreatursstängsel. Spänningen är hög, men strömstyrkan låg och hunden känner inget eftersom de strömförande slingorna ligger på utsidan av västen.  

Hundrastning under uppsikt

Det är mycket ovanligt att hundar som befinner sig inom synhåll från människor blir angripna av rovdjur. Är hunden inom synhåll finns även möjligheten att avvärja ett angrepp genom att skrämma bort vargen. På kvällen eller morgonen då det är relativt låg mänsklig aktivitet runt hus och bebyggelse kan vargar röra sig i närheten av bebyggelse. Det har inträffat att hundar som släppts ut för att rasta sig själva har blivit angripna i närheten av huset. Rovdjursangrepp på hundar inne på gården är ovanliga. Att rasta hunden under uppsikt både hemmavid och i skogen är en mycket effektiv och genomförbar åtgärd för att minska risken för angrepp på både sällskapshundar och jakthundar.