Boskapsvaktande hund

Ett sätt att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur är att använda sig av en boskapsvaktande hund.
Boskapsvaktande hund. Foto: Viltskadecenter.

En boskapsvaktande hund lever tillsammans med tamdjuren. Det finns flera olika hundraser som är framavlade för uppgiften. Hundens arbetsuppgift är att den ska verka avskräckande och mota bort rovdjuren. I Sverige är metoden med boskapsvaktande hundar än så länge inte särskilt beprövad.

I vissa delar av Europa och i Asien används däremot boskapsvaktande hundar kontinuerligt för att förebygga rovdjursangrepp och skador på tamdjur. Metoden har också börjat användas mer frekvent i Nordamerika under senare tid. I Europa och i Asien är det vanligast att en herde tillsammans med hunden vaktar tamdjursflocken. I Nordamerika är det vanligast att hunden själv vaktar boskapsflocken, som oftast finns i större hägn.

För att använda sig av boskapsvaktande hundar i Sverige måste du ha tillstånd som utfärdas av Länsstyrelsen. Har du funderingar på skaffa en boskapsvaktande hund kontakta Viltskadecenter för information. Bergs-och herdehundklubben (SBHK) är en förening för arbetande hundar i Sverige samt valpförmedling.

 Relaterat