Akuta åtgärder efter angrepp

Även om rovdjursangrepp på tamdjur händer förhållandevis sällan finns det ändå konkreta och akuta åtgärder att vidta om dina tamdjur har blivit angripna av rovdjur.

Har ett angrepp väl skett finns det en överhängande risk för att ett nytt angrepp sker och det gäller även närbelägna besättningar.

De tillfälliga och akuta åtgärderna ska sättas in så fort som möjligt efter angreppet och beräknas ha effekt under 4-6 veckor. Syftet med åtgärderna är att tamdjursägaren ska ha möjlighet att förbereda för mer permanenta lösningar som har effekt under längre tid.

Sammanfattning över lämpliga åtgörder:

  • Förbättra befintliga stängsel. Elstängsel men även fårnät kan kompletteras med extra eltråd. Ett elstängsel kan kompletteras med en lägre undertråd 20-30 cm över marken. Fårnät i gott skick kan förstärkas med två eltrådar.
  • Sätt upp provisoriska stängsel och elnät. Dessa stängsel kan sättas upp snabbt. Det är viktigt att stängslet är tillräckligt sträckt och att det består av 5 eltrådar. Kontakta Länsstyrelsen om din besättning blivit utsatt för rovdjursangrepp eftersom vi har provisoriska stängsel för utlåning.
  • Ta in djuren över natten. Risken för rovdjursangrepp är som störst under kvällar, nättar och tidiga morgnar. Därför är det lämpligt att ta in djuren på stall eller i en säkrare fålla under dessa timmar av dygnet, om det är möjligt. Tänk på att den fålla som djuren flyttas till måste ha ett rovdjursavvisande stängsel.
  • Sätt upp lapptyg vid vargangrepp. Lapptyg är en lång lina med tyglappar som sätts upp cirka 1 meter från det befintliga stängslet. Lapptyget verkar avskräckande på vargen och kan ha effekt upp till sex veckor efter ett angrepp. Länsstyrelsen har även lapptyg att låna ut vid behov.
  • Sätt upp ljud- och ljusskrämmor. Ljud- och ljusskrämmor kan bestå av en radio kopplad till en timer eller solcellslampor som reagerar på rörelser.
  • Öka tillsynen under en period. Mänsklig närvaro är den mest effektiva metoden mot rovdjursangrepp. Dessvärre är det oftast praktiskt svårt och dyrt att genomföra. Det kan ändå vara motiverat som en tillfällig åtgärd och helst då under de tider på dygnet då risken för rovdjursangrepp är störst, det vill säga skymning och gryning.