Om du ser rovdjur eller spår

Har du sett rovdjur eller spår är det viktigt att du rapporterar in det till oss. Dina iakttagelser är betydelsefulla. Rapportera snabbt, så är chanserna större att vi kan följa upp det.

Ring direkt till våra rovdjursspårare eller rapportera på www.skandobs.se eller o.rovobs.se. Det är särskilt viktigt att ringa om du har sett:

  • en varg eller vargspår på snö
  • flera lodjur tillsammans under november-februari
  • en varg eller björn nära bebyggelse

Vad händer med din observation?

Alla observationer registreras i den nationella databasen Rovdjursforum. Länsstyrelsens spårare är särskilt utbildade och kan åka ut och kontrollera observationen om det finns tillräckligt tydliga spår. På så vis får observationen högre kvalitet, och kan användas i vår inventering av stora rovdjur.

Tänk på att:

  • inte följa ett rovdjursspår i djurets färdriktning
  • inte trampa i spåren
  • gärna märka ut platsen med en snitsel eller liknande

Att rapportera hjälper djurägare och rovdjuren

Genom att du rapporterar kan vi ge bättre information var det finns rovdjur. Då kan vi också fatta bättre beslut om förvaltningen av de stora rovdjuren, samt förhindra skador. Förvaltningen och kunskapen om de stora rovdjuren bygger till stor del på dina och andras observationer.

Om du hittar ett dött eller skadat rovdjur

De stora rovdjuren tillhör statens vilt. Om de omhändertas, dödas eller hittas döda tillfaller de staten. Döda eller skadade exemplar ska anmälas eller inlämnas till polisen. Polisen ser till att det döda rovdjuret kommer till SVA, Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

Lagens huvudmening är att dessa arter är i riskzonen för illegal verksamhet eller har ett särskilt högt naturvärde och därför kräver särskilda skyddsregler.

Ett stort tack

Vi vill passa på att ge ett stort tack för alla rapporter som kommit in under årets säsong. Mycket av vårt arbete skulle inte bli gjort utan er hjälp.