Inventering  av rovdjur

För att få kunskap om hur många rovdjur som finns genomförs årligen inventeringar av de stora rovdjuren.

Länsstyrelsens spårare utför inventeringarna och resultaten läggs in i en nationell databas för rovdjur (Rovbase).  

För att kunna fastställa hur många vargar och lodjur det finns i länet genomförs inventeringen genom spårning på snö under vintermånaderna. 

Resultatet av hur många rovdjur det finns i Västra Götalands län tas fram av Länsstyrelsen i samarbete med Viltskadecenter.

Viltkameror

Eftersom snötillgången i länet har varierat under spårsäsongen har Länsstyrelsen de senaste åren kompletterat spårningarna med viltkameror. Dessa har varit till stor hjälp framförallt när de placerats vid nyslagna kadaver.

Rapportera gärna in spår

Inför årets spårsäsong hoppas vi på bra spårmöjligheter med god tillgång på snö. Hjälp oss gärna med att få koll på våra rovdjur genom att rapportera dina observationer på www.skandobs.se, www.rovobs.se eller ring någon av våra spårare.