Länsstyrelsens arbete med rovdjur

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn. Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren och för Västra Götalands län innebär det främst varg, lodjur och kungsörn. Målet är att rovdjuren ska kunna finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.
Varg

Vi arbetar med:

  • att skapa en god dialog mellan olika intressen i rovdjursfrågan genom olika informations- och kommunikationsinsatser.
  • information om förebyggande åtgärder
  • bidrag och ersättningar som tamdjursägare kan få för att undvika angrepp på sina djur, exempelvis rovdjursavvisande stängsel, boskapsvaktande hundar och skyddsväst till hund
  • ersättning för skadade eller dödade tamdjur/hundar orsakat av rovdjur
  • årlig inventering  

Regional förvaltningsplan

Syftet med en förvaltningsplan är att redovisa vilka mål som finns för rovdjursförvaltningen. Planen ska bidra till att göra förvaltningen förutsägbar, så att berörda intressenter kan förstå de avvägningar som görs mellan att bevara rovdjuren och begränsa de skador de orsakar.  

Läs vidare i Förvaltningsplanen  

Kommunikationsplan

Tillsammans med den regionala rovdjursgruppen har vi tagit fram en kommunikationsplan. Planen innehåller bland annat en analys över vilken information olika målgrupper behöver vid olika tillfällen.

Förvaltningsområden rovdjur

Karta, mellersta rovdjursförvaltningsområdet       

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

 

I och med den nya rovdjursförvaltningen samarbetar Länsstyrelserna i rovdjursförvaltningsområden. Det finns tre områden; norra, mellersta och södra. Västra Götaland tillhör det mellersta tillsammans med Dalarna, Gävleborg, Örebro, Västmanlands, Uppsala, Värmland och Stockholms län.

I varje förvaltningsområde finns det ett samverkansråd. Rådens uppgift är att skapa förutsättningar för ett fungerande samarbete mellan de berörda Länsstyrelserna, bland annat när det gäller jakttilldelning, inventering och förebyggande arbete. Naturvårdsverket beslutar om miniminivåer för varg, lodjur och björn, efter förslag från länen genom samverkansråden.