Familjegrupper av lo

Det finns lodjur i stora delar av Västra Götalands län. Under spårsäsongen prioriteras spårning av familjegrupper (hona med ungar). Lodjurstammen skattas sedan utifrån det kända antalet familjegrupper.
Lodjursföryngring

Resultat från inventeringar

Länsstyrelsen har börjat komplettera spårningen på snö med viltövervakningskameror.  Vi vill därför ha kontakt med er som bor i rovdjurstäta områden. Har du lodjurshona med ungar på din mark? Hör av dig till oss, antingen till någon av våra spårare eller till oss på kontoret så kommer vi ut och pratar med dig samt sätter ut kameror.  


Resultatet från spårsäsongen 2015/2016 visade på minst 15 familjegrupper av lodjur. Detta innebär ett minimum av 83 lodjur i Västra Götaland. Länsstyrelsen anser att det finns fler familjegrupper i länet som vi inte har hittat eller lyckats skilja från de 15 som visas på kartan. Vi klarar att hitta många fler av länets lodjursföryngringar om vi bara får in fler rapporter om lodjursspår och synobservationer av lodjur. Vi vädjar till er som vet var lodjuren finns – kontakta oss så att det resultat vi redovisar till Naturvårdsverket är så nära sanningen som möjligt.

 

Lodjur. Foto: Ola Jennersten, Nordens Ark