Lodjur

Målet med lodjursförvaltningen i Sverige är bland annat att arten ska finnas såväl inom som utanför renskötselområdet, men att huvuddelen av stammen ska finnas utanför. En annan målsättning är att lodjursstammen ska fortsätta sin spridning söderut.  
Lodjur. Foto: Stefan Perneborg.

Länsstyrelsens målsättning med lodjursförvaltningen i Västra Götalands län är bland annat:

  • att kartlägga antalet familjegrupper
  • att konflikter mellan lodjur och ägare av tamboskap minimeras
  • att motverka illegal jakt

Licensjakt lodjur 

Beslut licensjakt södra Västra Götaland

Dom överklagat beslut

Beslut licensjakt Örebro och Västra Götaland

Dom överklagat beslut