Kungsörn

I Västra Götalands län finns kungsörn men inga häckande par. Riksdagens målsättning är att det ska finnas minst 600 örnpar i Sverige.
Kungsörnsunge i bo.

Länsstyrelsens målsättning med kungsörnsförvaltningen i Västra Götalands län är bland annat:

  • att tillåta fri etablering av eventuella kungsörnshäckningar
  • att årligen inventera
  • att kvalitetssäkra allmänhetens rapporter
  • att arbeta för att motverka illegal jakt

Under våren har två lämpliga lokaler inventerats för kungsörn i Västra Götaland. Vid lämplig väderlek och under optimala förutsättningar har delar av länet inventerats efter kungsörnar i spelflykt. Spelflykt är ett arttypiskt rörelsemönster som fåglar uppvisar under häckningsperioden. Inventerarna såg flera kungsörnar men ingen spelflykt.