Vargspår

Här har fyra vargar gått i samma spår. Foto: Gillis Persson

Vargspår ser ut som stora hundspår, där framtassen (10-11 cm) är något större än baktassen (9-10 cm) i storlek.

Steglängden vid trav är 1,2–2,0 m beroende på underlaget. Steglängden är det avstånd som blir mellan ett tassavtryck och nästa avtryck från samma tass. Hundspår kan variera från 3 cm till 12 cm i storlek beroende på hundras.

Vargar rör sig oftast i trav och använder gärna lättframkomliga vägar. Vintertid rör de sig därför gärna över isbelagda sjöar och vattendrag, på skoterleder eller skogsbilvägar. Under ett dygn kan en varg förflytta sig 20 mil. En vargflock går ofta i varandras spår, vilket gör att det ibland är svårt att se hur många vargar det är. ​