Lodjursspår

Lodjursspåren är lite asymmetriska, ungefär som din egen hand.

Lodjur rör sig gärna i mycket kuperad terräng. Deras spår är något mindre (7-9 cm) än vargens och lämnar sällan märken efter klorna. Dessutom är spåren lite asymmetriska, det vill säga att tårna sitter olika långt fram ungefär som fingrarna på din hand. Steglängden vid gång är 80-100 cm, medan det vid språng kan vara 7 m mellan spåren!

Lodjur kan spreta med tassen så att den blir större, vilket gör att tassen kan fungera som en snösko. Detta gör att lodjur kan gå uppe på skaren där till exempel vargar trampar igenom snön.

Lospår bredvid avtryck av damstövel. Foto: Annica Larsson.

 

Lospår. Foto: Annica Larsson
Här har det gått ett lodjur. Foto: Annica Larsson.