Rovdjurslådan

Rovdjurslådan är ett utbildningsmaterial om våra stora rovdjur framtaget av Grimsö forskningsstation. Länsstyrelsen har tre rovdjurslådor och vi erbjuder kostnadsfri utbildning till de lärare som vill använda lådorna i sin pedagogiska verksamhet med barn och ungdomar.
Rovdjurslektion i klassrummet. Foto: Ulf Jonasson.

I lådan erbjuds möjligheter att se rovdjuren på film, känna på skinn och kranier samt undersöka tassar. Du lär dig upptäcka skillnader på spår, lyssna på hur rovdjuren låter och hur deras spillning ser ut. Dessutom finns ytterligare material som kan användas för mer studier. Rovdjurslådan är lika spännande för både barn och vuxna.  

Våra rovdjurslådor har använts av ett stort antal skolor runt om i länet. I och med detta har drygt 3 000 elever per år kunnat ta del av materialet i lådorna.  

Förutom i skolor och föreningar används lådorna vid marknader, som aktivitet på lov och vid informationsmöten.   

Rovdjurslådan; varghudar och benbitar från rovdjur.