Varg

Vargar och hundar kan ibland vara mycket lika varandra. Det är ju egentligen inte så konstigt, eftersom hunden härstammar från vargen.
Månadsgammal vargvalp. Foto: Mia Bisther.

Vargen är ett socialt djur som lever i en familjegrupp (flock) som består av ett föräldrapar med valpar från ett eller flera år.

Vargar försvarar aktivt det område (revir) som de lever i. Regelrätta strider mellan flockens medlemmar och inkräktande vargar är vanligt och det händer att vargar dör under dessa strider. Revirets storlek brukar i Sverige vara 800-1 000 km2 och föräldraparet markerar sitt revir med hjälp av kiss (urin), bajs (spillning) eller krafsmarkering. Vargen föder vanligen 2-6 valpar i april-maj i en utgrävd lya. De blir sällan äldre än 10 år i det vilda.

Vargar i Sverige lever i huvudsak av älg och rådjur men kan även äta bäver, grävling, ren, hare, vildsvin, hjort, sork och groda. Det händer även att vargar äter blåbär! Vargar väger mellan 35 och 55 kg (hanen är tyngre än honan). Pälsen är grå, med grågula och rödbruna skiftningar i sommarpälsen och mer grått i vinterpälsen. Vargar förflyttar sig ofta långa sträckor. Det är inte ovanligt med 7-8 mil per dygn. Ylandet fyller en viktig funktion för vargen. Dels fungerar det som en social gemenskap inom flocken, dels som en hälsning till andra vargar att ”det här är vårt revir, här bor vi!”.    

 

Tryck här för att höra hur vargen låter

Karta med inritade vargrevir.

Dals Ed

I Dals-Ed fanns förra året tre vargar. Eftersom vargarna rör sig över gränsen till Norge, har vi ännu inte kunnat konstatera om det fötts några valpar under 2013. När det blir spårsnö får vi förhoppningsvis veta hur många vargar som finns i reviret.

Kynnefjäll

Kynnefjällsreviret består just nu två hanar, dessa djur väljer ibland att gå för sig själva. Därför blir deras totala hemområde stort. Under tidig vinter 2012 gick en av vargarna tillsammans med en valp från den flock som försvann från Kynnefjällsreviret hösten 2012. Sen försvann valpen och vargen fick sällskap av en annan varg söderifrån.

Bredfjället

Detta revir finns inte längre kvar. Där fanns tidigare en mycket gammal vargtik som gått själv på Bredfjället i flera år. Vid slutet av spårningssäsongen 2012/2013 hittades inga fler spår av henne i området.

Kroppefjäll

Kroppefjällsreviret består av en radiomärkt hane samt en annan varg. Den radiomärkta hanen hade sällskap av en tik hösten 2012, men var ensam runt nyår 2012/2013. Nu har han fått sällskap igen!

Tiveden

Tivedenreviret består av ett föräldrapar med valpar. Fem valpar filmades i juli, men hur många som finns kvar vet vi inte i dagsläget. Det kommer vi att få reda på så fort snön kommer. Vargarna i denna familjegrupp är mest i Örebro län, men det är inte långt till gränsen mot Västra Götaland.

Vargar i övriga delar av länet

Förutom dessa ”kända” djur så har vargar eller spår setts på olika platser i hela länet under vintern/våren 2012/2013. Var dessa djur är nu vet vi inte. Även under sommaren har vi fått in enstaka rapporter om vargar på skilda håll i länet.

Barnens rovdjurssidor

 Visste du att?

*    Vargar gärna äter bär på hösten
*   Alla världens hundraser härstammar från vargen?
*   Vargars yl kan höras över en mil bort!

 Vad heter varg på ...

Norska   Ulv
Danska    Ulv
Turkiska   Kurt

 Läs mer om